• Hem
  • FAQ
  • Kontakta oss
  •         
  •                                                                                     
Certifierade företag
Klicka på bilden nedan för att se vilka företag vi halalcertifierat hittills i Sverige:
foretag
Dokumentarkiv
Här hittar du viktiga dokument om halal och haram enligt Islam när det gäller mat och livsmedel.
Quran Learning Articles for kids

Om oss

IslamGuidens Halalcertifiering AB är Sveriges första halal certifieringsorgan som är specialiserad på att utfärda kvalificerade halalcertifikat dels för produkter och dels för de branscher och verksamheter som restauranger, livsmedel, hotell, banker samt slakterier som uppfyller halalslakt i enlighet med islamisk shari'a och svensk djurskyddslagstiftning.

IslamGuidens Halalcertifiering AB är medlem av Djurskyddet Sverige och har kompetensbevis i "Djuromsorg vid slakt och avlivning" från Jordbruksverket.

Islamguidens Halalcertifiering AB har startats av organisationen IslamGuiden,och som också är dess huvudman. Islamguiden är en av de största muslimska organisationerna i Sverige som har funnits sedan 1997 och har idag ca 2200 medlemmar. Organisationens hemsida besöks av ca 30000 besökare varje månad och valdes av tidningen Internet World till bästa islamiska hemsidan i Sverige år 2001. Islamguiden har också tilldelats Ibn Rushd hederspris 2009.

Sedan starten 1997 har Islamguiden gett råd och tips till många företag, myndigheter och muslimer i Sverige i diverse halalfrågor och är specialiserad på vad som är halal och haram i enlighet med islams shari'a.

Vår Imam-kommitté består av samma imamer som jobbar för Islamguiden och som fungerar som rådgivare i halal- och haramfrågor . De har jobbat med halal- och haramfrågor på Islamguiden i ca 15 år och har olika islamiska utbildningar bl.a. islamiska studier från London Open College och Ijaza i Koranrecitation från Quran Academy.

Förutom Imam-kommittén består vår organisation också av en Tekniskkommitté som ansvarar för kontroll, test och inspektion vid halalcertifieringsprocessen.

Vi består också med råd och tips gällande halalfrågor till svenska företag i sina handel och affärskontakter med muslimska världen. Svenska myndigheter och företag kan konsultera oss när de behöver hjälp med t.ex. halalmat och halalrestauranger när de bjuder in utländska muslimska representanter till Sverige för affärskontakter och annat.

Islamguidens Halalcertifiering AB är erkänd av Sveriges Halalråd som den första auktoriserade halal certifieringsorganen i Sverige och den är medlem i International Halal Integrity Allaince (IHI).