• Hem
  • FAQ
  • Kontakta oss
  •         
  •                                                                                     
Certifierade företag
Klicka på bilden nedan för att se vilka företag vi halalcertifierat hittills i Sverige:
foretag
Dokumentarkiv
Här hittar du viktiga dokument om halal och haram enligt Islam när det gäller mat och livsmedel.
Quran Learning Articles for kids

Flödesschema för
halalcertifieringsprocessen

fc
Klicka på bilden för att se en större version

- FORMELL ANSÖKAN:
Företaget ansöker om halalcertifikat genom att fylla i en ansöknings- blankett. En komplett lista över alla ingredienser som används för framställning av produkten och i tillverkningsprocessen måste lämnas in. Ursprunget för samtliga ingredienser måste vara kända och om de i sin tur har ett halalcertifikat eller ej. Även material som används i tillverkningen, t.ex. rengöringsmedel, bekämpningsmedel, etc och förpackningar och tryckningsmaterial ska anges. Som en guide, kommer särskild uppmärksamhet att behöva göras för alla animaliska eller fjäderfäprodukter, djur eller fjäderfä biprodukter och alkohol eller produkter som innehåller alkohol. En fullständig redovisning av alla ingredienser (råvaror och tillsatsämnen) samt datablad måste lämnas in som visar:
  1. Namn på ingrediens.
  2. Är ingrediensen djurbaserad? Vilket djur?.
  3. Finns alkohol i produktionen? eller används den vid rengöring av produktionsanläggningen?.
  4. Kontaktuppgifter för underleverantören av ingrediensen(Om underleverantör används).
  5. Finns det något halalcertifikat för ingredienserna?.
  6. En utförlig beskrivning av tillverkningsprocessen ska lämnas in.

- BEKRÄFTELSE:
Islamguidens Halalcertifiering AB bekräftar mottagandet av ansökan och ger ett kostnadsförslag på vad halalcertifikatet kommer att kosta. Om företaget godkänner kostnadsförslaget och vill fortsätta med halalcertifierings- processen ska företaget betala in 500 kronor på plusgiro
65 60 80-9 som handläggningsavgift oavsett slutresultat.

- INGREDIENS VERIFIERING:
När uppgifter om ingredienserna och tekniska datablad har lämnats in, en av våra livsmedelsspecialister verifierar dem. Om det finns några tvivel om någon av ingredienserna, huruvida de är halal eller haram, avvisas produkten och kunden ges möjlighet att antingen avsluta ärendet eller hitta en lämplig ersättare för de ingredienser som avvisades. Om uppgifterna däremot visar sig vara inom riktlinjerna för halal godkännande är det dags att granska produktionsanläggningen och tillverkningsprocessen.

- INSPEKTION:
Vi skickar en representant som ska inspektera produktionsanläggningen och noggrant granska tillverkningsprocessen för att säkerställa att allt är i enlighet med islams halalprinciper. Vid minsta tveksamhet tas prover och skickas till laboratorium för analys.

- HALALCERTIFIAKT UTFÄRDAS :
Vår representant lämnar in en inspektionsrapport för godkännande efter besöket . Ett halalcertifikat utfärdas om rapporten var positiv annars avvisas ansökan med förslag på lämpliga åtgärder. Om kunden genomför de föreslagna åtgärderna görs en ny inspektion och vid godkännande utfärdas ett halalcertifikat i annat fall avvisas ansökan helt.

Tillsammans med halalcertifikatet skriver båda parter också på ett avtal som reglerar vårt samarbete och vår överelskommelse.

- ÅRLIG REVESION:
Halalcertifikatet gäller i ett år och måste förnyas varje år för att det ska vara giltigt. Förnyelsen sker efter en godkänd årlig revision. Utöver en årlig revision gör vi också oanmälda inspektioner.