• Hem
  • FAQ
  • Kontakta oss
  •         
  •                                                                                     
Certifierade företag
Klicka på bilden nedan för att se vilka företag vi halalcertifierat hittills i Sverige:
foretag
Dokumentarkiv
Här hittar du viktiga dokument om halal och haram enligt Islam när det gäller mat och livsmedel.
books

Halalcertifiering

Vid halalcertifiering av en produkt eller en verksamhet förser vi kunden dels med ett halalcertifikat, som innehåller de produkter som ingår i halalcertifieringen och dels en halalstämpel, som kunden kan stämpla/trycka på de produkter som är halalcertifierade. Båda parter skriver också på ett avtal som reglerar vår överenskommelse.

Vår halalcertifikat vilar på IslamGuidens förtroendekapital hos den muslimska befolkningen i Sverige och utomlands. När vi halalcertifierar t.ex. en livsmedel så är det ett erkännande av att produkten är halal, dvs. tillåten i enlighet med islams föreskrifter och att den är säker att konsumeras och köpas av den muslimske konsumenten.

Vår välkända halalstämpel på din produkt är förtroendegivande hos den muslimske konsumenten samtidigt som den ger ditt företag stora konkurrensfördelar både i Sverige och utomlands. AB Bakels Aromatic är en av våra stora kunder som halalcertifierat 96 produkter för export till muslimska länder.

Vår halalstämpel är vårt varumärke och är därför registrerad och designskyddad hos Patent- och registreringsverket, och får absolut inte användas av någon utan vårt skriftliga medgivande. Den får inte heller stämplas av någon på icke halalcertifierade produkter.

Se också:
- Vårt kvalitetssäkringssystem
- Flödesschema för halalcertifieringsprocessen