• Hem
  • FAQ
  • Kontakta oss
  •         
  •                                                                                     
Certifierade företag
Klicka på bilden nedan för att se vilka företag vi halalcertifierat hittills i Sverige:
foretag
Dokumentarkiv
Här hittar du viktiga dokument om halal och haram enligt Islam när det gäller mat och livsmedel.
Quran Learning Articles for kids

Avgifter


Så fort vi fått in ansökan och handläggningsavgiften på 700:- återkommer vi med ett kostnadsförslag. Vår kostnadsförslag baseras på typ av verksamhet, antal produkter och dess innehåll samt antal och typ av länder man vill exportera till. Inspektion och eventullea provtagningar och laboratorieanalyser föranleder också extra kostnader.

Vid halalcertifiering av t.ex. restauranger, slakterier och räntefria ekonomiska lånesystem så är det ytterligare faktorer som spelar in i kostnadsbedömningen. Det är därför svårt att komma med ett kostnadsförslag i förväg innan vi påbörjat handläggningen av ansökan.

Resekostnaden för en inspektör vid eventulell inspektion av kundens produktionsanläggningar betalas av kunden.

Se också: Flödesschema för halalcertifieringsprocessen